HealthBIO oli bioteknologian terveyssovellusten ja terveyteen liittyvien liiketoiminta-alueiden klusteri-ohjelma, joka oli osa valtakunnallista osaamiskeskusohjelmaa.

HealthBIO-klusterin toiminta keskittyi suomalaisen bioalan huippuosaamisen hyödyntämiseen liiketoiminnassa sekä tätä tukevien rakenteiden, toimintamallien ja muun osaamisen kehittämiseen.

Lue lisää

HealthBIOn kärkihankkeissa kansalliset intressit kohtasivat alueellisen toiminnan.

Lue lisää

***

Investment opportunities in Finnish Life Sciences 2013 - Find BioFinland 2013

Investment opportunities in Finnish Life Sciences 2012 - Find BioFinland 2012

***

HealthBIO - Terveyden bioklusterin vuosijulkaisu
Biomarkkeri-lehti